آراد برندینگ
خانه / نمک ارومیه

نمک ارومیه

تولید کننده نمک ارومیه

نمک ها در شهرهای مختلفی به وسیله معادن موجود در آن ها یا دریاهای آن شهرها تولید می شود. نمک ها در ارومیه توسط تولید کننده های مختلف به تولید می رسند. نمک در شهر ارومیه نیز توسط معادنی که حاوی نمک هستند یا دریاچه آن قابل تولید می باشد. …

توضیحات بیشتر »
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران