تولید نمک ید دار تصفیه شده صنعتی

آیا شما با تولید نمک ید دار تصفیه شده صنعتی آشنایی دارید؟ نمک تصفیه شده در ایران در چه برندهایی آماده عرضه به بازار است؟
همانطور که می دانید نمک های ید دار تصفیه شده صنعتی از نمک هایی هستند که ناخالصی های آن ها را در کارخانه های مربوطه گرفته و غالباً به آن ها عنصر باارزش و معدنی ید و حتی پتاسیم را نیز افزوده اند. این نمک های تصفیه شده ید دار که در شهرهای زیادی در ایران تولید خواهند شد، در برندهایی مانند تابان، گل ها و کریستال تولید می شوند.