قیمت تولید نمک ارومیه

آیا می دانستید که نمک دریاچه ارومیه از جمله بهترین نوع نمک تولیدی در ایران به شمار می رود؟ آیا قیمت نمک ارومیه بیشتر از نمک معدنی تولید شده در ایران می باشد یا خیر؟
نمک دریا و یا نمک دریاچه، از بهترین نوع نمک هایی است که امروزه در بازار خرید و فروش می شود. ایران که چندیست فعالیت خود را در زمینه تولید نمک دریا نموده، از دریاچه ارومیه به عنوان یکی از منابع اصلی نمک دریا استفاده کرده و حتی توانسته نمک ارومیه را به کشور های خارجی صادر کند.
قیمت نمک دریا در بازار فروش، بیشتر از نمک معدنی است. زیرا گفته می شود که مواد آلی و مفید زیادی در این نوع نمک وجود دارد و نحوه تولیدش تا حدودی مشکل است.
منبع: بازار قند و شکر ایران